Logo: Metodyka nauczania uczniów ze spektrum autyzmu

Kod szkolenia:
40WD/2
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Cel:
  • zapoznanie nauczycieli ze sposobami funkcjonowania uczniów ze spektrum autyzmu – różnorodność objawów;
  • doskonalenie umiejętności wykorzystania skutecznych metod pracy w nauczaniu ucznia ze spektrum autyzmu;
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat motywacji do pracy z ucznia ze spektrum autyzmu.
Tematyka:
  • charakterystyka ucznia ze spektrum autyzmu,
  • metody pracy na poszczególnych przedmiotach,
  • praktyczne wskazówki do pracy z uczniem ze spektrum autyzmu stymulujące go do efektywnego działania,
  • motywacja ucznia ze spektrum autyzmu,
  • sytuacje kryzysowe na lekcji- jak nie dopuścić do kryzysu i jak sobie radzić.
Termin:
1 kwietnia 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Dorota Kozłowska
Cena:
50 zł
Wolnych miejsc:
7

Gwarancją uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie wpłaty 50 zł do dnia 25 marca 2019 r. z dopiskiem 40WD/2.

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.