Logo: Metodyka nauczania uczniów ze spektrum autyzmu

Kod szkolenia:
40WD/2
Adresaci:
nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Cel:
  • zapoznanie nauczycieli ze sposobami funkcjonowania uczniów ze spektrum autyzmu – różnorodność objawów;
  • doskonalenie umiejętności wykorzystania skutecznych metod pracy w nauczaniu ucznia ze spektrum autyzmu;
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat motywacji do pracy z ucznia ze spektrum autyzmu.
Tematyka:
  • charakterystyka ucznia ze spektrum autyzmu,
  • metody pracy na poszczególnych przedmiotach,
  • praktyczne wskazówki do pracy z uczniem ze spektrum autyzmu stymulujące go do efektywnego działania,
  • motywacja ucznia ze spektrum autyzmu,
  • sytuacje kryzysowe na lekcji- jak nie dopuścić do kryzysu i jak sobie radzić.
Termin:
1 kwietnia 2019 r. w godz. 15:00 – 19:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
5
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Dorota Kozłowska
Cena:
50 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.