Kod szkolenia:
6WR
Adresaci:
nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Cel:
  • poszerzenie kompetencji zawodowych nauczyciela w obszarze wpływu nowych technologi na funkcjonowanie dzieci i młodzieży,
  • zapoznanie się z wybranymi metodami i sposobami pracy w reagowaniu na cyberprzemoc.
Tematyka:
  • wpływ nowych technologi na dzieci i młodzież,
  • cyberprzemoc – charakterystyka zjawiska,
  • system reagowania w szkole i placówce na ujawnianie cyberprzemocy.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Ewa Kustwan-Mróz
Prowadząca:
Ewa Kustwan-Mróz
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

O prowadzącym:

Ewa Kustwan-Mróz

Psychologia – UŚ, Studium Specjalne Socjoterapii (kurs), Andragogika (szkolenie), Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe). Psycholog z ponad 20-letnim stażem m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kierownik Pracowni Wychowania w ROM-E Metis w Katowicach.

Prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców z obszaru edukacji seksualnej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pracy z uczniem zdolnym.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.