Kod szkolenia:
254WR
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek wychowawczych i opiekuńczych.
Cel:
zapoznanie uczestników z:
  • zasadami przygotowania projektu edukacyjnego,
  • sposobami wyboru tematyki projektu w oparciu o nową podstawę programową,
  • metodami realizacji,
  • sposobami ewaluacji projektów edukacyjnych,

wypracowanie przykładowych projektów do realizacji w placówce.

Tematyka:
  • wykorzystanie tutoringu w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji projektów edukacyjnych w małych (2 – 4 osobowych) grupach lub indywidualnie;
  • celem jest rozwój uczniów w zakresie zdobywania oraz utrwalania wiedzy i umiejętności w procesie uczenia się, przy czym obszarem nauki mogą być zintegrowane bloki nauk przyrodniczych, humanistycznych czy ścisłych lub poszczególne przedmioty tak objęte podstawami programowymi, jak i poza nie wykraczające.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Sonia Gogulla
Prowadząca:
Sonia Gogulla
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób

O prowadzącym:

Sonia Gogulla

Nauczycielka historii – Wydział Nauk Społecznych UŚ, doradztwo zawodowe – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (studia podyplomowe), Certyfikat Tutora Szkoły Tutorów Collegium Wratislaviense, kurs trener-szkoleniowiec (Centrum Szkoleniowo-Edukacyjne P&M Management Group), nauczyciel dyplomowany.

Nauczycielka historii w szkole podstawowej z długoletnim stażem.

Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: wdrażanie podstawy programowej, edukacja regionalna, motywowanie uczniów do nauki, antydyskryminacja, metody aktywizujące, rozwijanie kreatywności uczniów, metoda projektu, edukacja obywatelska, konstruowanie programów nauczania, współpraca z rodzicami, edukacja zdrowotna. Koordynatorka szkoleń Odysei Umysłu.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.