Kod szkolenia:
21WR
Adresaci:
nauczyciele szkół specjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.
Cel:
  • poszerzenie wiedzy uczestników na temat seksualności osób niepełnosprawnych intelektualnie,
  • wzrost "swobody psychologicznej" w wyżej wymienionym obszarze,
  • zapoznanie z nowymi metodami i sposobami pracy w wyżej wymienionym obszarze.
Tematyka:
  • Edukacja rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie,
  • Rozwój psychoseksualny dziecka niepełnosprawnego intelektualnie,
  • Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu
  • Wybrane metody pracy
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Ewa Kustwan-Mróz
Prowadząca:
Ewa Kustwan-Mróz
Cena:
600 zł

O prowadzącym:

Ewa Kustwan-Mróz

Psychologia – UŚ, Studium Specjalne Socjoterapii (kurs), Andragogika (szkolenie), Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe). Psycholog z ponad 20-letnim stażem m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kierownik Pracowni Wychowania w ROM-E Metis w Katowicach.

Prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców z obszaru edukacji seksualnej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pracy z uczniem zdolnym.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.