Kod szkolenia:
152WR
Adresaci:
nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek.
Cel:
  • zapoznanie nauczycieli ze sposobami funkcjonowania uczniów z ZA;
  • doskonalenie umiejętności rozpoznawania mocnych i słabych stron ucznia z ZA;
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat właściwego postępowania z uczniami z ZA.
Tematyka:
  • charakterystyka ucznia z ZA;
  • planowanie pracy w klasie, w której jest uczeń z ZA;
  • wskazówki do pracy z uczniem z ZA;
  • przewidywane problemy ucznia z ZA na lekcjach, jak je rozwiązać?
  • dlaczego uczniowie z ZA TAK się zachowują? Przyczyny, konsekwencje, sposoby zapobiegania.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Anita Wieloch
Prowadząca:
Anita Wieloch
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 30 osób.

O prowadzącym:

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.