Logo: Kirigami czyli wycinanki z wyobraźnią, jako forma wspomagania rozwoju wyobraźni oraz motoryki małej dziecka

Kod szkolenia:
38W
Adresaci:
nauczyciele przedszkola, nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele szkół sanatoryjnych, wychowawcy świetlic.
Cel:
  • zapoznanie uczestników z podstawami technicznych aspektów kirigami i możliwościami zastosowania powyższej techniki w pracy z dzieckiem, jako formy rozwoju wyobraźni i motoryki małej dziecka;
  • zaznajomienie z techniczną stroną wykonywania przykładowych wycinanek z papieru – formy płaskie, formy przestrzenne.
Tematyka:
  • zastosowanie techniki kirigami w pracy z dzieckiem,
  • przykłady wykonania konkretnych wytworów.
Termin:
26 lutego 2019 r. w godz. 14:30 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Liczba godzin:
5
Koordynator:
Anna Czerwiec-Banek
Prowadząca:
Anna Czerwiec-Banek
Cena:
30 zł
Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.