Kod szkolenia:
270WR
Adresaci:
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących w klasach IV - VIII szkoły podstawowej oraz w szkołach ponadpodstawowych.
Cel:
  • Omówienie zasad innowacyjnych i eksperymentalnych form pracy szkół i placówek.
  • Analiza cech działań istotnych przy prowadzeniu eksperymentu pedagogicznego.
  • Przedstawienie zasad opracowania eksperymentu pedagogicznego w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.
  • Opracowanie wstępnego/przykładowego planu eksperymentu pedagogicznego (temat eksperymentu, teza, metody, opracowanie wyników i wniosków).
Tematyka:
  • innowacyjna i eksperymentalna praca szkół i placówek;
  • eksperyment pedagogiczny w przepisach prawa oświatowego;
  • eksperyment pedagogiczny jako praca badawczo-naukowa szkoły/placówki;
  • zasady opracowania eksperymentu pedagogicznego;
  • eksperyment pedagogiczny krok po kroku – inspiracje, wskazówki, porady, dobre praktyki.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
600 zł

O prowadzącym:

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.