Kod szkolenia:
208WR
Adresaci:
nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących.
Cel:
  • doskonalenie procesu nauczania – uczenia się,
  • motywowanie uczniów do uczenia się,
  • rozwijanie kompetencji kluczowych, w szczególności umiejętności czytania ze zrozumieniem,
  • rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego,
  • rozwijanie umiejętności złożonych (analizowanie, rozumowanie, abstrahowanie).
Tematyka:
  • narzędzia myślenia krytycznego,
  • praktyczne wykorzystanie narzędzi myślenia krytycznego w realizacji podstawy programowej z przedmiotów ogólnokształcących.
Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczba godzin:
do 5
Koordynator:
Grażyna Skirmuntt
Prowadząca:
Grażyna Skirmuntt
Cena:
600 zł
Liczebność grupy:
do 25 osób

O prowadzącym:

Grażyna Skirmuntt

Nauczyciel biologii – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, nauczyciel dyplomowany. Wychowanie do życia w rodzinie, Coaching w oświacie (studia podyplomowe), kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, kurs kwalifikacyjny z zakresu andragogiki, kurs trenerski, przygotowanie i uprawnienia do pracy mentorskiej.

Szkolenia dla zespołów przedmiotów przyrodniczych, rad pedagogicznych i nauczycieli II, III i IV etapu edukacyjnego z zakresu: metodyka i dydaktyka przedmiotów przyrodniczych oraz wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych, metoda naukowa na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, grywalizacja i wykorzystanie gier w dydaktyce przedmiotów ogólnokształcących, metody i techniki uczenia się, biologiczne uwarunkowania procesu uczenia się i sukcesów edukacyjnych uczniów, opracowywanie autorskich programów nauczania i innowacji pedagogicznych, szeroko rozumiana promocja zdrowia, w tym profilaktyka HIV/AIDS.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.