Kod szkolenia:
14KK
Adresaci:
nauczyciele praktycznej nauki zawodu pracujący z młodzieżą niepełnosprawną.
Tematyka:
  • pedagogika specjalna,
  • oligofrenopedagogika,
  • psychologiczne podstawy rewalidacji i resocjalizacji,
  • ortodydaktyka szkoły zawodowej,
  • warsztaty umiejętności interpersonalnych.
Cel:
przygotowanie kadry nauczycielskiej do pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej z dziećmi upośledzonymi umysłowo w różnym stopniu.
Termin:
po skompletowaniu grupy i uzyskaniu zgody Śląskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu, kierownik kursu ustali terminy spotkań, o których poinformuje telefonicznie.
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
👆︎ szkolenie stacjonarne

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
150
Koordynator:
Aleksandra Kruszyńska
Prowadzący:
wykwalifikowana kadra dydaktyczna
Cena:
1000 zł
👆︎ szkolenie płatne

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.