Kod szkolenia:
13KK
Adresaci:
czynni zawodowo nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej lub przedszkolnej.
Cel:
uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego w klasach I - III i przedszkolu.
Tematyka:
  • metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym,
  • doskonalenie znajomości języka obcego,
  • praktyki,
  • praca własna.
Termin:
Planowany termin rozpoczęcia kursu: po zebraniu się grupy i uzyskaniu zgody Śląskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu.
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22

Szkolenie w Filii w Bytomiu - zobacz plan dojazdu...

Liczba godzin:
240
Koordynator:
Anna Dzięgiel
Prowadzący:
wykwalifikowana kadra dydaktyczna
Cena:
1800 zł

 

Warunki uczestnictwa

O udziale w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.