Trudne spotkania i rozmowy z rodzicami uczniów - 15W

Termin: 2 października 2019

ostatnie 9 wolnych miejsc


Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole - 92D

Rozpoczęcie: 8 listopada 2019, 3 spotkania

ostatnie 5 wolnych miejsc


Na marginesie – jak przeciwdziałać wykluczeniu i prześladowaniu w klasie i grupie - 1D

Rozpoczęcie: 5 października 2019, 8 spotkań

brak wolnych miejsc


Dziecko z trudnościami w przedszkolu - 88D

Rozpoczęcie: 4 października 2019, 3 spotkania

brak wolnych miejsc


Ćwiczenia zmysłowo-ruchowe dla dzieci młodszych - 141W

Termin: 8 października 2019

brak wolnych miejsc


Gry i zabawy przeciwko agresji w przedszkolu i szkole - 109W

Termin: 17 października 2019

brak wolnych miejsc


Jak bierni obserwatorzy mogą stać się bohaterami? - 72D

Rozpoczęcie: 24 października 2019, 3 spotkania


Zobacz więcej szkoleń:

Oferta Oferta na rok szkolny 2019/2020

Nowości w ofercie Nowości w ofercie

Kalendarz szkoleń Kalendarz szkoleń