Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
5 lipca 2021 r. w godz. 12:00 – 13:30
Miejsce:
szkolenie online na platformie Zoom
Wolnych miejsc:
19

Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting lub Zoom
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.