Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.