Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
17 sierpnia 2022 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
18

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.