Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

Termin:
17 lutego 2020 r. w godz. 14:30 – 18:30, 27 kwietnia 2020 r. w godz. 15:00 – 18:00, 11 maja 2020 r. w godz. 16:30 – 18:00 i 9 czerwca 2020 r. w godz. 16:00 – 18:30
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach, 2, 3 i 4 spotkanie jako szkolenie online na platformie ClickMeeting

Rekrutacja zakończona.


Termin:
27 września, 25 października, 29 listopada 2019 r., 25 stycznia i 29 maja 2020 r. w godz. 10:00 – 13:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach

Rekrutacja zakończona.


Termin:
15 lutego, 14 marca, 18 kwietnia 2020 r. w godz. 9:00 – 13:00, 9 i 30 maja 2020 r. w godz. 10:00 – 11:30
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22, spotkanie 4 i 5 odbędzie się online na platformie Clickmeeting

Rekrutacja zakończona.