Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Cena:
1000 zł