Ważna informacja - opłaty za szkolenia

Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczebność grupy:
do 35 osób