Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
18 października 2022 r. w godz. 8:00 – 20:00
Miejsce:
Fabryka Emalia Oskara Schindlera w Krakowie, Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
2

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczebność grupy:
do 30 osób.

Termin:
10, 24 października, 7, 21 listopada i 5 grudnia 2022 r. w godz. 14:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
19

Termin:
12, 26 października, 9, 23 listopada i 7 grudnia 2022 r. w godz. 13:00 – 15:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
14

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczebność grupy:
do 35 osób.

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczebność grupy:
do 30 osób.