Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

Termin:
27, 28, 29, 30 i 31 sierpnia 2018 r. w godz. 9:00 – 14:15
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Wolnych miejsc:
9