Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczebność grupy:
wg liczebności grona pedagogicznego.

Termin:
21 listopada 2022 r. w godz. 14:30 – 16:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Wolnych miejsc:
19

Termin:
14 listopada 2022 r. w godz. 14:30 – 16:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Wolnych miejsc:
19

Termin:
7 listopada 2022 r. w godz. 14:30 – 16:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Wolnych miejsc:
20

Termin:
5 grudnia 2022 r. w godz. 14:30 – 16:00
Miejsce:
szkolenie online na platformie ClickMeeting
Wolnych miejsc:
20

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego lub online
Liczebność grupy:
do 30 osób.

Termin:
10 października 2022 r. w godz. 15:00 – 18:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
19