Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.

Termin:
1 września 2018 r - 25 maja 2019 r.
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach