Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
20 marca 2019 r. w godz. 13:30 – 17:00
Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 10 w Katowicach, ul Sokolska 23

Brak wolnych miejsc. Proszę o kontakt e-mailowy z koordynatorem.


Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczebność grupy:
do 40 osób.