Zobacz zasady rekrutacji na formy doskonalenia.


Termin:
23 stycznia 2019 r. w godz. 13:30 – 17:00
Miejsce:
Szkoła Podstawowa nr 65 w Katowicach, ul. Medyków 27
Wolnych miejsc:
12

Termin:
wg indywidualnych ustaleń z Prowadzącym.
Miejsce:
u zamawiającego
Liczebność grupy:
do 40 osób.

Termin:
28 stycznia 2019 r. w godz. 14:30 – 18:00
Miejsce:
Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22
Wolnych miejsc:
38

Termin:
29 stycznia 2019 r. w godz. 10:00 – 14:00
Miejsce:
ROM-E Metis w Katowicach
Wolnych miejsc:
21