1
so

 


2
n

 


3
pn

 


4
wt
16:00[Szkolenie online] Program Golden Five (Złota Piątka) – spotkanie superwizyjne
grupa zamknięta
spotkanie trzecie

5
śr
15:30[Szkolenie online] Narzędziownik doradcy zawodowego online
spotkanie piąte
39D/O

6
cz
12:00Nowo dodane! [Szkolenie online] [DKO Bielsko-Biała] Puste krzesło – różne perspektywy nieobecności...
30K/O/3
13:30[Szkolenie online] Wiosenne rozmowy o wychowaniu "Od emocji do zaangażowania"
25K/I
16:30[Szkolenie online] Wiosenne rozmowy o wychowaniu...
grupa zamknięta

7
pt
12:00Nowo dodane! [Szkolenie online] [DKO Bytom] Puste krzesło – różne perspektywy nieobecności...
30K/O/4
14:45Łatwe i przyjemne zabawy z gliną...
spotkanie trzecie
71D/II

8
so
09:00[Szkolenie online] Na marginesie – jak przeciwdziałać wykluczeniu...
spotkanie ósme
1D

9
n

 


10
pn
12:00Nowo dodane! [Szkolenie online] [DKO Częstochowa] Puste krzesło – różne perspektywy nieobecności...
30K/O/5
14:45[Szkolenie online] Uczymy (się) z Genial.ly – projektujemy pokój zagadek
31WD/O/VII
15:00Nowo dodane! [Szkolenie online] Wsparcie nauczyciela w zmieniającej się...
spotkanie pierwsze
37D/O
17:00Nowo dodane! [Szkolenie online] Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw...
158W/O/4
17:00[Szkolenie online] Cyfrowy przedszkolak
grupa zamknięta

11
wt
10:00[Szkolenie online] Jak wspierać dziecko/ucznia – kryzys, uzależnienia...
grupa zamknięta
spotkanie trzecie
12:00Nowo dodane! [Szkolenie online] [DKO Gliwice] Puste krzesło – różne perspektywy nieobecności...
30K/O/6
16:00Nowo dodane! [Szkolenie online] Relacje w (od)budowie
spotkanie pierwsze
22D/O

12
śr

13
cz
12:00Nowo dodane! [Szkolenie online] [DKO Rybnik] Puste krzesło – różne perspektywy nieobecności...
30K/O/7
12:00[Szkolenie online] Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży...
spotkanie drugie
57WD
14:30Pergamano. Techniki zdobienia pergaminu – ażury – część II
27W/II
15:00Nowo dodane! [Szkolenie online] Kurs doskonalący przygotowujący nauczycieli...
spotkanie pierwsze
14KD
16:00[Szkolenie online] Organizacja pracy świetlicy szkolnej
grupa zamknięta

14
pt
14:30Nowo dodane! [Szkolenie online] Moje Bezpieczne(?) Dziecko – od (wy)czynu do efektu...
31K/O/IV
15:00[Szkolenie online] Gry i zabawy rozwijające wyobraźnię i kreatywność... Część III
66W/O/III/2
15:00Nowo dodane! [Szkolenie online] Kurs doskonalący przygotowujący nauczycieli...
spotkanie drugie
14KD

15
so
09:00[Szkolenie online] Uczeń z doświadczeniem migracji...
spotkanie piąte
11D
09:00Nowo dodane! [Szkolenie online] Kurs doskonalący przygotowujący nauczycieli...
spotkanie trzecie
14KD

16
n
09:00Nowo dodane! [Szkolenie online] Kurs doskonalący przygotowujący nauczycieli...
spotkanie czwarte
14KD

17
pn
09:45[Szkolenie online] I konferencja z cyklu: InkluzJA W PRAKTYCE...
18K/O/II
14:30Notowanie graficzne. Szkicnotki w pracy nauczyciela
spotkanie pierwsze
121W/3
15:00Nowo dodane! [Szkolenie online] Tablice zdalne, tablice interaktywne...
145W/O/IV
17:00Nowo dodane! [Szkolenie online] Czytelnia literacka. Jesper Juul. NIE z miłości
120W/O/V

18
wt
08:00[Szkolenie online] Grupa konsultacyjno-superwizyjna
grupa zamknięta
spotkanie szóste
12:00[Szkolenie online] Sieć konsultacyjno-superwizyjna dla osób pracujących...
spotkanie trzecie
7D/O
14:30Notowanie graficzne. Szkicnotki w pracy nauczyciela
spotkanie drugie
121W/3
15:00Nowo dodane! [Szkolenie online] Wsparcie nauczyciela w zmieniającej się...
spotkanie drugie
37D/O
16:00Nowo dodane! [Szkolenie online] Relacje w (od)budowie
spotkanie drugie
22D/O

19
śr
08:30[Szkolenie online] Wychowawca świetlicy szkolnej w nowej rzeczywistości
grupa zamknięta
14:30Rysowanki, malowanki, ulepianki...
111W/2
15:00[Szkolenie online] Kształcenie specjalne – inkluzja w praktyce
spotkanie szóste
34D/O
15:30[Szkolenie online] Narzędziownik doradcy zawodowego online
spotkanie szóste
39D/O
18:00[Szkolenie online] Genial.ly – prezentacje multimedialne jako forma...
61W/O/I/2

20
cz
10:00[Szkolenie online] Sieć doskonalenia i współpracy dla dyrektorów Poradni...
spotkanie piąte
31D
15:00[Szkolenie online] Poznaj dziewczynę z autyzmem – różne perspektywy
spotkanie drugie
21D/O
16:00Nowo dodane! [Szkolenie online] Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej
59W/O/3

21
pt

 


22
so
09:00Nowo dodane! [Szkolenie online] Kurs doskonalący przygotowujący nauczycieli...
spotkanie piąte
14KD

23
n
09:00Nowo dodane! [Szkolenie online] Kurs doskonalący przygotowujący nauczycieli...
spotkanie szóste
14KD
23:55[Szkolenie online] Grywalizacja – przyjazna dzieciom forma nauki zdalnej...
spotkanie drugie
30D/O

24
pn

25
wt
10:00[Szkolenie online] Jak wspierać dziecko/ucznia – kryzys, uzależnienia...
grupa zamknięta
spotkanie czwarte
15:00[Szkolenie online] Wstęp do zawodoznawstwa
93W/O
16:00Nowo dodane! [Szkolenie online] Relacje w (od)budowie
spotkanie trzecie
22D/O

26
śr

 


27
cz
14:30Plastyczne "wyzwalacze" kreatywności
110W/2
15:00[Szkolenie online] Poznaj dziewczynę z autyzmem – różne perspektywy
spotkanie trzecie
21D/O
16:00[Szkolenie online] Program Golden Five (Złota Piątka) – spotkanie superwizyjne
grupa zamknięta
spotkanie czwarte

28
pt
13:00[Szkolenie online] Sieć współpracy i samokształcenia psychologów szkolnych
spotkanie drugie
8D/O
13:00[Szkolenie online] IV Forum nauczycieli wychowania przedszkolnego...
5K/O

29
so

 


30
n

 


31
pn
10:00Nowo dodane! [Szkolenie online] Zdrowie a pandemia, czyli o rzeczach ważnych lekko...
12K/O