1
pt

 


2
so

 


3
n

 


4
pn
 [Szkolenie online] MOTYW+AKCJA – zgrywalizowany kurs internetowy o motywacji...
spotkanie pierwsze
20D/2
14:00[Szkolenie online] Praca z dzieckiem i uczniem ze specjalnymi...
spotkanie czwarte
7D


6
śr
14:00[Szkolenie online] [SP15] Kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych...
grupa zamknięta
spotkanie pierwsze

7
cz
10:00[Szkolenie online] Sieć dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych
spotkanie piąte
31D
12:30[Szkolenie online] Przemoc domowa w kontekście izolacji społecznej
77W/O
14:00[Szkolenie online] [SP15] Kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych...
grupa zamknięta
spotkanie drugie
16:00[Szkolenie online] Angielski. Intensywnie
spotkanie dwudzieste trzecie
27D

8
pt
09:00[Szkolenie online] Wybrane narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych...
grupa zamknięta
15:00[Szkolenie online] Kompetencje-klucz(owe) do sukcesu
spotkanie trzecie: Kompetencje kluczowe w podstawie programowej.
12D/13

9
so
10:00[Szkolenie online] Uczeń z doświadczeniem migracji...
spotkanie czwarte
11D

10
n

 


11
pn
 [Szkolenie online] Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
grupa zamknięta
spotkanie pierwsze
14:00[Szkolenie online] [SP18] Planowanie i realizacja lekcji multimedialnych...
grupa zamknięta
spotkanie pierwsze
16:30[Szkolenie online] Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów...
spotkanie trzecie
18D

12
wt
14:00[Szkolenie online] [SP18] Planowanie i realizacja lekcji multimedialnych...
grupa zamknięta
spotkanie drugie

13
śr
13:30[Szkolenie online] Przemoc domowa w kontekście izolacji społecznej
77W/O/2
17:00[Szkolenie online] Ocenianie uczniów w edukacji zdalnej
146W/O

14
cz
15:00[Szkolenie online] Zaburzenia komunikacji językowej. Wprowadzenie
14WD/O
16:00[Szkolenie online] Przed kamer(ką), czyli jak przygotować się do wystąpień online...
grupa zamknięta
16:00[Szkolenie online] Angielski. Intensywnie
spotkanie dwudzieste czwarte
27D

15
pt
12:00[Szkolenie online] Przed kamer(ką), czyli jak przygotować się do wystąpień online...
grupa zamknięta
15:00[Szkolenie online] Kamishibai – teatr ilustracji. Jak zamienić seans...
142W/O

16
so

 


17
n

 


18
pn
15:00[Szkolenie online] Sieć współpracy i doskonalenia dla logopedów...
spotkanie czwarte
6D

19
wt
09:00[Szkolenie online] Jak rozpoznać dziecko z depresją? Sygnały...
148W/O
10:00[Szkolenie online] Przemoc domowa w czasie wymuszonej izolacji...
grupa zamknięta
14:00[Szkolenie online] Zrozumieć ucznia z zespołem Aspergera
4W/O

20
śr
14:00[Szkolenie online] [SP18] Skuteczna praca z uczniem w zakresie kompetencji...
grupa zamknięta
spotkanie pierwsze
14:00[Szkolenie online] Ciekawa lekcja? Ciekawe Jak? Użyteczne programy...
grupa zamknięta
spotkanie pierwsze
17:00[Szkolenie online] Ocenianie uczniów w edukacji zdalnej
146W/O/2

21
cz
14:00[Szkolenie online] Nauczyciel wspomagający w przepisach i praktyce
13W/O/2
16:00[Szkolenie online] Angielski. Intensywnie
spotkanie dwudzieste piąte
27D
16:30[Szkolenie online] Puste krzesło – cztery perspektywy nieobecności...
149W/O

22
pt
10:00Szkoły w Sieci (przedszkola)
spotkanie piąte
1DB/I
14:00[Szkolenie online] [SP18] Skuteczna praca z uczniem w zakresie kompetencji...
grupa zamknięta
spotkanie drugie
14:00[Szkolenie online] Ciekawa lekcja? Ciekawe Jak? Użyteczne programy...
grupa zamknięta
spotkanie drugie

23
so

 


24
n

 


25
pn
15:00[Szkolenie online] Co pomaga nam radzić sobie z psychologicznymi...
16W/O
17:00[Szkolenie online] Na marginesie – jak przeciwdziałać wykluczeniu...
spotkanie siódme
1D

26
wt
 [Szkolenie online] Szkoła dla Rodziców i Wychowawców
grupa zamknięta
spotkanie drugie
13:00[Szkolenie online] Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu...
171W/O
15:00[Szkolenie online] Zrozumieć niezrozumianych – o podwójnym wykluczeniu
46WD/O

27
śr
14:00[Szkolenie online] [SP18] Kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych...
grupa zamknięta
spotkanie pierwsze
16:30[Szkolenie online] Źródła informacji o rynku pracy przydatne w procesie...
147W/O

28
cz
10:00Nowo dodane! [Szkolenie online] Odporność psychiczna a kryzys
14K/O
14:00[Szkolenie online] [SP18] Kształtowanie umiejętności i postaw niezbędnych...
grupa zamknięta
spotkanie drugie
16:00[Szkolenie online] Angielski. Intensywnie
spotkanie dwudzieste szóste
27D
17:30Nowo dodane! [Szkolenie online] O samotności...
8W/O

29
pt
10:00Szkoły w Sieci (szkoły podstawowe)
spotkanie piąte
1DB/II
14:00[Szkolenie online] Szkolenie w zakresie komunikacji i kontaktów z osobami niepełnosprawnymi...
grupa zamknięta
spotkanie pierwsze

30
so
10:00[Szkolenie online] Uczeń z doświadczeniem migracji...
spotkanie piąte
11D

31
n