1. Adresaci kursu:

nauczyciele i wychowawcy pracujący w placówkach dla dzieci słabosłyszących i głuchych (nie posiadający kwalifikacji z surdopedagogiki) oraz nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek, którym dyrektor zlecił prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z uczniami słabosłyszacymi.

2. Cele kursu: przygotowanie uczestników do:

 • stwarzania optymalnych warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z wadą słuchu,
 • do pracy i udzielania specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży z wadą słuchu.

3. Efekty kursu:

 • zapoznanie uczestników z najnowszą wiedzą z zakresu pedagogiki specjalnej, surdopedagogiki i rewalidacji oraz metodyką kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży z wadą słuchu;
 • nabycie przez uczestników umiejętności pracy z osobami z wadą słuchu;
 • uzyskanie przez absolwentów kursu, kwalifikacji do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu.

4. Czas trwania kursu: 270 godzin dydaktycznych.

5. Warunki ukończenia kursu i otrzymania Świadectwa:

obecność na wykładach i zajęciach (90%), zaliczenie prac kontrolnych i zdanie egzaminów, opracowanie i złożenie Programu zajęć rewalidacyjnych indywidualnych lub grupowych dla dzieci lub młodzieży z wadą słuchu.

6. Kwalifikacje uczestników:

po ukończeniu kursu uczestnicy nabywają kwalifikacje do prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi i młodzieżą z wadą słuchu co oznacza, że uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz innych zajęć specjalistycznych dla uczniów z wadą słuchu.

7. Zajęcia:

Rozpoczęcie i pierwszy zjazd 29 – 30 listopada 2014 r. w godz. 9:00 – 16:30.
Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach, ul. Drozdów 21.

Pełny harmonogram:

 1. 29 – 30 listopada 2014 r. w godz. 9:00 – 16:30
 2. 13 – 14 grudnia 2014 r. w godz. 9:00 – 15:00
 3. 17 – 18 stycznia 2015 r. w godz. 9:00 – 15:00
 4. 21 – 22 lutego 2015 r. w godz. 9:00 – 15:00
 5. 14 – 15 marca 2015 r. w godz. 9:00 – 13:30
 6. 28 – 29 marca 2015 r. w godz. 9:00 – 13:30
 7. 11 – 12 kwietnia 2015 r. w godz. 9:00 – 16:30
 8. 25 – 26 kwietnia 2015 r. w godz. 9:00 – 13:30
 9. 16 – 17 maja 2015 r. w godz. 9:00 – 14:30
 10. 30 – 31 maja 2015 r. w godz. 9:00 – 16:30
 11. 6 – 7 czerwca 2015 r. w godz. 9:00 – 16:30
 12. 13 – 14 czerwca 2015 r. w godz. 9:00 – 14:30
 13. 21 – 22 czerwca 2015 r. w godz. 9:00 – 16:30

Do tego dochodzą zajęcia warsztatowe w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzieci Niesłyszących w Katowicach, PPP na ul. Sokolskiej i In Corpore w Katowicach. Po uzgodnieniu z prowadzącymi 60 godzin.

8. Kierownik kursu:

Ewa Kustwan-Mróz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz poświadczenia o zatrudnieniu w szkole / placówce faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Koszt kursu: 1700 zł

Opublikowano 18 listopada 2014
Zarchiwizowano 20 lutego 2015
Wróć