Opis:

Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć o charakterze terapeutycznym lub rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne prowadzonych przez psychologa lub pedagoga szkolnego. Jest on wstępem do kilku zajęć poświęconych rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów, które są udziałem młodzieży we wczesnej adolescencji. Scenariusz zakłada, że uczeń posiada już pewne umiejętności z obszaru inteligencji emocjonalnej m.in. nazywanie uczuć, radzenie sobie z negatywnymi emocjami, wiedza na temat związku myśli i emocji. Kontynuacja będzie związana z treningiem rozwiązywania konkretnych problemów. Niniejszy scenariusz przeznaczony jest do pracy indywidualnej, ale po nieznacznej modyfikacji może być używany w formie grupowej.

Wersja z dnia:
2021-09-21
Autor:
Joanna Kozak
Typ:
PDF
Pobrań:
3485
Ocena:
stars/0.gifGłosów:0
Twój głos: