Opis:
Dodatkowe wynagrodzenie roczne jest szczególnym uprawnieniem pracowniczym o charakterze motywacyjnym, przysługującym określonej grupie pracowników, nie jest one bowiem gwarantowane przepisami Kodeksu pracy. Prawo to przysługuje pracownikom sfery budżetowej, którzy spełnią przesłanki uregulowane w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
Wersja z dnia:
2018-03-02
Autor:
Anna Król
Typ:
PDF
Pobrań:
80
Ocena:
stars/0.gifGłosów:0
Twój głos: