Zapraszamy na kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu wczesnego nauczania języka angielskiego.

Kurs przeznaczony jest dla czynnych zawodowo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej lub przedszkolnej, legitymujących się jednym ze świadectw potwierdzających znajomość języka angielskiego, zgodnie z pismem DN PKE – 155/92 z dnia 6 marca 1992 r., w stopniu co najmniej podstawowym (FCE – ocena A lub B; IELTS 5,0 – 6,0 pkt; TOFEL – egzamin ustny i pisemny; City &Guilds Level 1-poziom "Communicator") i ubiegających się o uzyskanie kwalifikacji do nauczania języka angielskiego ww klasach I - III i przedszkolu, określonych w rozporządzeniu MEN z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. Nr 98, poz. 433).

Osobom, które będą uczestniczyć w kursie, a nie posiadają certyfikatu językowego, umożliwiamy (za dodatkową opłatą zależną od liczby uczestników i stopnia zaawansowania znajomości języka) przygotowanie do egzaminu FCE w formie równoległego kursu języka angielskiego.

Zgodnie z ramowym programem kursu kwalifikacyjnego z zakresu metodyki nauczania języka obcego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego z 2001 roku, kurs obejmuje 240 godzin zajęć, w tym:

  • metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym,
  • doskonalenie znajomości języka obcego,
  • praktyki,
  • praca własna.

Miejsce kursu: Filia ROM-E Metis w Bytomiu ul. Chorzowska 22

Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (sobota i niedziela).

Planowany termin rozpoczęcia kursu: po zebraniu się grupy i uzyskaniu zgody Śląskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie kursu.

Koszt uczestnictwa: 1800 zł (płatne w 3 ratach)

 

Osoby zainteresowane udziałem w kursie prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia oraz poświadczenia o zatrudnieniu w szkole / placówce faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

 

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu – Anna Dzięgiel:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 30 sierpnia 2019
Wróć