1. Informujemy, 瞠 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny O鈔odek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach z siedzib w Katowicach, przy ul. Drozd闚 17 i 21, NIP 9542246469, REGON: 272881923.
 2. Administrator w celu nale篡tej ochrony danych osobowych wyznaczy Inspektora Ochrony Danych, z kt鏎ym mo積a si kontaktowa pod adresem e-mail:
 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych prowadzone b璠zie w nast瘼uj帷ych celach:
  • organizacji odpowiedniej formy szkoleniowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako: „RODO”;
  • prowadzenie analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej dzia豉lno軼i, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • archiwizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • przesy豉nia informacji handlowej, pod warunkiem wyra瞠nia odpowiedniej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • dane osobowe przechowywane b璠 przez okres okre郵ony odpowiednimi przepisami prawa z systematyczn kontrol oceny ich dalszej przydatno軼i.
 4. Pani/Pana dane mog by przekazywane nast瘼uj帷ym podmiotom:
  • organom nadzorczym oraz organom administracji pa雟twowej i samorz康owej;
  • firmom pocztowym i kurierskim w przypadku wysy趾i korespondencji listownej;
  • procesorom na podstawie art. 28 RODO.
 5. Na podstawie art. 13 ust. 2 lit. b) RODO ma Pani/Pan prawo do:
  • dost瘼u do tre軼i swoich danych oraz ich sprostowania, usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • cofni璚ia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zmieniono 24 maja 2018
Wr鵵