Dane kontaktowe:

doradca metodyczny
Anna Pawłowska

Obszar terytorialny wykonywania zadań doradcy metodycznego dla psychologów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych miasta Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry i powiat tarnogórski, Bytom i Chorzów.

Dyżury:

  • pierwsza środa każdego miesiąca w godz. 9:00 – 14:00
    w ROM-E Metis w Katowicach – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 105
  • pozostałe środy 9:00 – 14:00
    w Centrum Usług Społecznych w Piekarach Śląskich – tel. 32 393 93 93

e-mail:


O mnie:

Doradca metodyczny, psycholog, absolwentka podyplomowych studiów doradztwa zawodowego i zarządzania kadrami WSB w Chorzowie. Posiada kwalifikacje trenerskie (Szkoła Trenerów Beaty Kozak). Psycholog – praktyk w zakresie diagnozy psychologicznej (m.in. dysleksja rozwojowa, dyskalkulia rozwojowa, odchylenia i deficyty rozwojowe), opiniowania i orzekania, wspomagania rozwoju dziecka zdolnego, terapii psychologicznej (Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach, Racjonalna Terapia Zachowania), psychoedukacji młodzieży i dorosłych oraz doradztwa zawodowego. Ekspert Edukacji MEN.

Zapraszam do kontaktu psychologów zatrudnionych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych miasta Piekary Śląskie, Tarnowskie Góry i powiat tarnogórski, Bytom i Chorzów.

Moje aktualne szkolenia:

Sieć współpracy i samokształcenia psychologów szkolnych (obszar: Piekary Ślaskie, Tarnowskie Góry i powiat tarnogórski, Bytom, Chorzów) - 8D/O

Wróć do wykazu kadry