Dane kontaktowe:

doradca metodyczny
Ewa Podemska

Obszar terytorialny wykonywania zadań doradcy metodycznego dla pedagogów i psychologów szkolnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie miasta Katowice.

Dyżury:

  • środa w godz. 9:15 – 14:15
    w ROM-E Metis w Katowicach

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 105

e-mail:


O mnie:

Pedagog, doradca metodyczny z wieloletnim doświadczeniem w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Lider Rady Pedagogów i Psychologów Szkolnych.

Absolwentka pedagogiki specjalnej – specjalizacja: resocjalizacja, podyplomowych studiów terapii patologii zachowań, doradztwa zawodowego, kursów kwalifikacyjnych, oligofrenopedagogiki, diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej, autorka programów dotyczących funkcjonowania klas integracyjnych oraz programów profilaktyczno-edukacyjnych.

Moje aktualne szkolenia:

Wróć do wykazu kadry