Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Jolanta Leśniak

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

e-mail:


O mnie:

Psychologia – UŚ, Organizacja i zarządzanie oświatą - Akademia Polonijna w Częstochowie, kurs doskonalący z zakresu nadzoru pedagogicznego. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej i w szkołach ogólnodostępnych oraz specjalnych. Z racji niemal dwudziestoletniego stażu pracy w administracji państwowej (z Kuratorium Oświaty włącznie), specjalizujący się w pracy z doradcami metodycznymi, kierownik kursów kwalifikacyjnych.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: zarządzanie w oświacie, prawo oświatowe, zagrożenia cywilizacyjne.

Moje aktualne szkolenia:

Szkoły w Sieci (przedszkola) - 1DB/I

Szkoły w Sieci (szkoły podstawowe) - 1DB/II

Co "nowego" w awansie zawodowym na nauczyciela kontraktowego - 10W/I

Co "nowego" w awansie zawodowym na nauczyciela mianowanego - 10W/II

Co "nowego" w awansie zawodowym na nauczyciela dyplomowanego - 10W/III

Wagary – czy odmowa chodzenia do szkoły? - 239WR

Zmiany w przepisach ustawa Karta Nauczyciela - 12R

Odpowiedzialność prawna nauczycieli, nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny - 13R

Sytuacje kryzysowe – współpraca z sądem, kuratorami sądowymi - 329R

Analiza, opracowanie i aktualizacja statutu przedszkola, szkoły, placówki oświatowej - 330R

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą - 7KK

Wróć do wykazu kadry