Dane kontaktowe:

kierownik, nauczyciel-konsultant
Magdalena Wieczorek

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

e-mail:


O mnie:

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.

Moje aktualne szkolenia:

[Katowice] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/1

[Chorzów] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/2

[Rybnik] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/3

[Dąbrowa Górnicza] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/4

[Jaworzno] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/5

[Częstochowa] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/6

[Kłobuck] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/7

[Tychy] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/8

[Zabrze] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/9

[Pszczyna] Moje Bezpieczne(?) Dziecko (2019): Od stereotypu... do mowy nienawiści - 31K/I/10

FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży - 77D

Program Unplugged - 81D

Szkoła Teatru dla Nauczycieli - 20KD

Trudna klasa – budowanie strategii efektywnych oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych - 55WR

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki – tworzenie i ewaluacja - 56WR

Wagary – czy odmowa chodzenia do szkoły? - 239WR

Nastolatek w szkole podstawowej. Jak świadomie i skutecznie wspierać proces budowania kompetencji społecznych uczniów? - 240WR

Jak kształtować odpowiedzialne postawy uczniów? Wychowanie i wartości w szkole - 241WR

Skrzynia z narzędziami – wykorzystanie wybranych technik behawioralno-poznawczych do motywowania uczniów w rozwoju i zmian w zachowaniu - 242WR

Wywiadówka szkolna – jak ją uatrakcyjnić? Jak efektywniej porozumiewać się z rodzicami? - 244WR

Uczeń z trudnymi zachowaniami w szkole – modele oddziaływań wychowawczych i korygujących - 245WR

O dyscyplinie – jak zadziałać, kiedy nic nie działa? - 249WR

Wróć do wykazu kadry