Dane kontaktowe:

kierownik, nauczyciel-konsultant
Magdalena Wieczorek

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

e-mail:


O mnie:

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.

Moje aktualne szkolenia:

Trudna klasa – budowanie strategii efektywnych oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych - 55WR

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki – tworzenie i ewaluacja - 56WR

Wartości od A do Z - 111WR/O

Dylematy współpracy z rodzicami w zdalnej szkole - 128WR/O

eWagary? Nieobecność uczniów na zdalnych lekcjach - 129WR/O

Wagary – czy odmowa chodzenia do szkoły? - 239WR

Nastolatek w szkole podstawowej. Jak świadomie i skutecznie wspierać proces budowania kompetencji społecznych uczniów? - 240WR

Jak kształtować odpowiedzialne postawy uczniów? Wychowanie i wartości w szkole - 241WR

Skrzynia z narzędziami – wykorzystanie wybranych technik behawioralno-poznawczych do motywowania uczniów w rozwoju i zmian w zachowaniu - 242WR

Wywiadówka szkolna – jak ją uatrakcyjnić? Jak efektywniej porozumiewać się z rodzicami? - 244WR

Uczeń z trudnymi zachowaniami w szkole – modele oddziaływań wychowawczych i korygujących - 245WR

O dyscyplinie – jak zadziałać, kiedy nic nie działa? - 249WR

Wróć do wykazu kadry