Dane kontaktowe:

kierownik, nauczyciel-konsultant
Magdalena Wieczorek

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

e-mail:


O mnie:

Polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching - efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w  Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w  Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny.

Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i  profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jest trenerem Programu Golden Five (Złota Piątka) i autorką projektu FALOCHRON na rzecz młodzieży województwa śląskiego. Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie śląskim.

Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w  rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w  rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.

Moje aktualne szkolenia:

Program Golden Five (Złota Piątka) – wdrażanie programu - 5D

Etap szkoleniowy – Falochron. Edycja Młodzież dla Młodzieży, jako sposób rówieśniczego wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych i problemowych - 29D/O

Sieć doskonalenia i współpracy dla dyrektorów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Delegatury Sosnowiec - 31D/II

Poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w praktyce edukacyjnej. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie - 79W/O/2

Czytelnia literacka. Elaine N. Aron. Wysoko wrażliwi. Jak funkcjonować w świecie, który nas przytłacza? - 120W/O

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły/placówki – tworzenie i ewaluacja - 56WR

Nowe spojrzenie na motywacje uczniów do nauki - 177WR/O/1

Nowe spojrzenie na motywacje uczniów do nauki - 177WR

Nie ogarniam tego – uczeń z trudnościami w procesie nauczania tradycyjnego/zdalnego/hybrydowego - 196WR

Trudne spotkania i rozmowy z rodzicami uczniów - 197WR

Wywiadówka szkolna – jak ją uatrakcyjnić? Jak efektywniej porozumiewać się z rodzicami? - 244WR

Uczeń z trudnymi zachowaniami w szkole – modele oddziaływań wychowawczych i korygujących - 245WR

Ważne zadanie! Jak dbać o dobrostan uczniów, rodziców i nauczycieli? - 276WR/O/3

Ważne zadanie! Jak dbać o dobrostan uczniów, rodziców i nauczycieli? - 276WR

Jak przygotować wywiadówkę profilaktyczną? - 278WR

Poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w praktyce edukacyjnej. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie - 279WR

Realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego z uwzględnieniem profilaktyki COVID-19 i chorób zakaźnych - 283WR

Budowanie strategii wychowawczej i korygującej dla uczniów z zaburzeniami zachowania - 323WR/O/5

Budowanie strategii wychowawczej i korygującej dla uczniów z zaburzeniami zachowania - 323WR/O/4

Budowanie strategii wychowawczej i korygującej dla uczniów z zaburzeniami zachowania - 323WR/O/6

Budowanie strategii wychowawczej i korygującej dla uczniów z zaburzeniami zachowania - 323WR

Trudne zachowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 330WR/O/1

Kurs doskonalący umiejętności wychowawcze i profilaktyczne - 331WR/O/V/1

Kurs doskonalący: Zapewnienie wsparcia uczniom z zaburzeniami psychicznymi w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 - 334WR

Wróć do wykazu kadry