Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Małgorzata Spendel

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108

e-mail:


O mnie:

Psycholog – UŚ, logopeda. Posiada 40-letnie doświadczenie w pracy psychologicznej, w tym diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi zajęcia szkoleniowe w poradniach, przedszkolach, szkołach i ośrodkach oświatowych. Członek Zespołu do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej. Ekspert ORE ds. opracowania standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Od 20 lat jako nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach realizuje autorskie programy szkoleń dla nauczycieli w dziedzinie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, dzieci i uczniów z niepełnosprawnością, pracy z dziećmi przedszkolnymi i w edukacji wczesnoszkolnej (diagnostyka, terapia, kształcenie) – program PEWNIAK. Współpracuje z poradnictwem psychologiczno-pedagogicznych w całym kraju.

Moje aktualne szkolenia:

Autyzm. Codzienność... Wsparcie dla osób w spektrum autyzmu - 4K/XI

Sieć współpracy i doskonalenia dla logopedów przedszkoli, szkół i placówek - 6D

Praca z dzieckiem i uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – sieć współpracy i doskonalenia - 7D

Sieć dyrektorów poradni psychologiczno-pedagogicznych - 31D

Wróć do wykazu kadry