Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Sabina Müller

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

e-mail:


O mnie:

Pedagog – Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (UŚ); logopeda – Logopedia i glottodydaktyka z terapią pedagogiczną (studia podyplomowe, UŚ); oligofrenopedagog – kurs kwalifikacyjny (ROM-E Metis); Organizacja i zarządzanie oświatą – kurs kwalifikacyjny (WOM Katowice).

Wieloletnie doświadczenie pracy w poradni psychologiczno-pedagogicznej (pedagog, dyrektor) i szkołach ogólnodostępnych (wychowawca świetlicy, pedagog szkolny). Czynny ekspert wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Wieloletni członek zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Moje aktualne szkolenia:

Prawidłowe zapewnienie dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej - 170WR

Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych (IPE-T) dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - 190WR

Wróć do wykazu kadry