Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Anita Wieloch

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123

e-mail:


O mnie:

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.

Moje aktualne szkolenia:

Autyzm. Codzienność... Wsparcie dla osób w spektrum autyzmu - 4K/XI

Autyzm. Codzienność... Wiedzieć więcej. Spektrum autyzmu - 4K/XII

Szkoła dla ASA. Szkoła od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj - 35D

Dziecko z trudnościami w przedszkolu - 88D

Dojrzewanie – stan wyjątkowy – część 1 - 91D/I

Dojrzewanie – stan wyjątkowy – część 2 - 91D/II

Uczeń z Zespołem Aspergera w szkole - 92D

The Hunter Heartbeat Method – komunikacja w rytmie serca - 168W/1

The Hunter Heartbeat Method – komunikacja w rytmie serca - 168W/2

Wróć do wykazu kadry