Dane kontaktowe:

nauczyciel-konsultant
Anita Wieloch

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123

e-mail:


O mnie:

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.

Moje aktualne szkolenia:

Szkoła dla ASA. Szkoła od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj - 35D

Szkoła przyjazna uczniom z autyzmem. Przykłady dobrych praktyk III - 4K/XXXVII

Problemy nastolatka i sposoby ich rozwiązywania - 36K/O

Poznaj dziewczynę z autyzmem – seminarium wprowadzające - 21S/O

To jest super! – dziewczynka, kobieta, nauczycielka – książki i materiały z sieci, które można wykorzystać na lekcjach z uczniami i spotkaniach z rodzicami – spotkanie wstępne - 24S/O/II

To jest super! – filmy i inne materiały z sieci, które można wykorzystać na lekcjach z uczniami - 24S/O

Zabawa jako płaszczyzna integracji w inkluzywnej szkole - 54S/KA

As poznaje okolicę – przygotowanie uczniów z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) do wycieczek i wyjść pozaszkolnych - 5W/O

Trudności sensoryczne ucznia z zespołem Aspergera. Jak pomóc? - 150W/O

Trudne zachowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - 330WR/O/1

Wróć do wykazu kadry