ROM-E Metis zaprasza na Konferencję "Szkoła bez agresji", która odbędzie się w dniu 24 września 2005 r. w Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, przy ulicy Krakowskiej 30, w godzinach 10.00 - 17.00. W ramach Konferencji planujemy sesję wykładową i warsztatową.

PROGRAM KONFERENCJI "SZKOŁA BEZ AGRESJI"

I. SESJA WYKŁADOWA

10.00 – 10.40"Procedury reagowania na przemoc i agresję w szkole" – Grażyna Cybula
10.40 – 11.00"Porozumienie bez przemocy – metoda Marshalla Rosenberga" – Beata Łęcka
11.00 – 11.30"Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci w kontekście profilaktyki przemocy" - Marta Żak
11.30 – 11.45przerwa
11.45 – 12.15"Przerwać wzorzec – interwencja przełamująca schemat reagowania w sytuacji agresji słownej" – Wioleta Baraniak
12.15 – 12.45"Wypalenie zawodowe jako skutek bezradności wobec zachowań agresywnych uczniów" – Joanna Sylwester
12.45 - 13.15"Szkoła bez agresji – czy to możliwe?" – panel dyskusyjny
13.15 - 13.45przerwa


II. SESJA WARSZTATOWA
 - godz. 13.45 - 17.00 (warsztaty do wyboru)

  1. "Zasady interwencji w sytuacjach przemocy na terenie szkoły" – Beata Łęcka i Krystyna Szczęsna-Witkowska
  2. "Kształtowanie poczucia własnej wartości u uczniów na różnych etapach rozwojowych" – Katarzyna Jaworska, Ewa Kustwan-Mróz
  3. "Radzenie sobie ze stresem jako profilaktyka przemocy" – Marta Żak
  4. "Wypalenie zawodowe – diagnoza, symptomy, terapia i profilaktyka" – Beata Birnbach, Joanna Sylwester

 

Do udziału w Konferencji zapraszamy dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjalnych, pedagogów i psychologów szkolnych, z obszaru terytorialnego obejmującego:
miasto: Bielsko-Biała;
powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki.

Udział w Konferencji jest nieodpłatny. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (z zaznaczonym wyborem warsztatu) faxem lub pocztą. Aby pobrać kartę kliknij tutaj. Istnieje również możliwość wypełnienia karty zgłoszenia online. Aby to zrobić kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Termin przesyłania zgłoszeń upływa z dniem 15 września 2005 r.
Ilość uczestników jest ograniczona (100 osób), decyduje kolejność zgłoszeń.
Prosimy o telefoniczne potwierdzenie swojej obecności na liście do dnia 20 września 2005 r.

Opublikowano 8 czerwca 2005
Zmieniono 20 września 2005
Zarchiwizowano 20 września 2005
Wróć