Pierwsza pomoc

 

Zapraszamy na kurs doskonalący przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia prowadzone będą w oparciu o ramowy program i plan szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zatwierdzony przez Ministra Zdrowia 29 stycznia 2010 r.

Cele ogólne szkolenia:

  • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w tym zakresie.

Uczestniczenie we wszystkich zajęciach jest obowiązkowe.

Kurs kończy się dwuetapowym egzaminem – test z części teoretycznej oraz sprawdzianu praktycznego.

Termin zajęć:

16 listopada 2018 r. w godz. 15:00 – 19:00,
17 listopada 2018 r. w godz. 9:00 – 15:30,
18 listopada 2018 r. w godz. 9:00 – 15:30,
24 listopada 2018 r. w godz. 9:00 – 15:30,
25 listopada 2018 r. w godz. 9:00 – 13:00.

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22, Bytom

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 400 zł

Termin płatności: 9 listopada 2018 r.

 

Koordynator kursu przekaże szczegóły dotyczące szkolenia e-mailem i poprosi o potwierdzenie zgłoszenia.

 

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu – Aleksandra Kruszyńska:

tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 15 września 2018
Zmieniono 16 października 2018
Zarchiwizowano 16 listopada 2018
Wróć