Zapraszamy na kurs doskonalący przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia prowadzone będą w oparciu o ramowy program i plan szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zatwierdzony przez Ministra Zdrowia 29 stycznia 2010 r.

Cele ogólne szkolenia:

  • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w tym zakresie.

Uczestniczenie we wszystkich zajęciach jest obowiązkowe.

Kurs kończy się dwuetapowym egzaminem – test z części teoretycznej oraz sprawdzianu praktycznego.

Terminy spotkań:

  • 10 czerwca 2021 r. w godz. 15:00 – 19:00 – online na platformie ClickMeeting
  • 11 czerwca 2021 r. w godz. 15:00 – 19:00 – online na platformie ClickMeeting
  • 12 czerwca 2021 r. w godz. 9:00 – 15:00 – stacjonarne
  • 13 czerwca 2021 r. w godz. 9:00 – 15:00 – stacjonarne
  • 19 czerwca 2021 r. w godz. 9:00 – 14:00 – stacjonarne
  • 20 czerwca 2021 r. w godz. 9:00 – 13:00 + egzamin stacjonarne

Istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu. Szczegóły proszę uzgodnić z 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 400 zł

Termin płatności: 9 czerwca 2021 r.

 

Koordynator kursu przekaże szczegóły dotyczące szkolenia e-mailem i poprosi o potwierdzenie zgłoszenia.

 

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu – Aleksandra Kruszyńska:

tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 121
e-mail:

Opublikowano 14 maja 2021
Wróć