Pierwsza pomoc

 

Zapraszamy na kurs doskonalący przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia prowadzone będą w oparciu o ramowy program i plan szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zatwierdzony przez Ministra Zdrowia 29 stycznia 2010 r.

Cele ogólne szkolenia:

  • nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędnych do przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w tym zakresie.

Uczestniczenie we wszystkich zajęciach jest obowiązkowe.

Kurs kończy się dwuetapowym egzaminem – test z części teoretycznej oraz sprawdzianu praktycznego.

Szkolenie w dniach 23 listopada – 1 grudnia 2019 r. zostało odwołane. Nowy termin zostanie podany w nowym roku kalendarzowym.

Miejsce: Filia ROM-E Metis w Bytomiu, ul. Chorzowska 22, Bytom

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 400 zł

Wolnych miejsc: 11.

O udziale w kursie decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 14KD/3

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Koordynator kursu przekaże szczegóły dotyczące szkolenia e-mailem i poprosi o potwierdzenie zgłoszenia.

 

Szczegółowych informacji udziela kierownik kursu – Aleksandra Kruszyńska:

tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 121
e-mail:

Opublikowano 7 listopada 2019
Zmieniono 21 listopada 2019
Wróć