Zapraszamy logopedów na kolejne szkolenie w ramach cyklu Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Temat: Wczesna stymulacja logopedyczna.

Cele:

 1. Poznanie metod oceny stanu noworodka.
 2. Zapoznanie z wybranymi technikami pracy z małym dzieckiem.

Prowadząca: dr Marzena Machoś-Nikodem

Spodziewane efekty:

 1. Nabycie umiejętności wspomagania rozwoju małego dziecka.
 2. Nabycie umiejętności stosowania wybranych metod w pracy logopedy.

Program:

 1. Czynniki warunkujące prawidłowy rozwój mowy.
 2. Ocena stanu noworodka.
 3. Karmienie naturalne i sztuczne.
 4. Stymulacja logopedyczna dzieci do 36 miesiąca życia.
 5. Wybrane metody pracy z małym dzieckiem.
 6. Wybrane techniki motywujące dziecko do mówienia.

Uczestnicy warsztatów:

 1. Podniosą poziom wiedzy i umiejętności zawodowych.
 2. Wykorzystają zdobyta wiedzę i umiejętności w swojej pracy.

Czas trwania: 2 spotkania, w sumie 10 godzin.

Termin:

29 stycznia 2010 r. w godz. 15:30 – 19:00
30 stycznia 2010 r. w godz. 8:30 – 14:30

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Koszt szkolenia: 85 zł

Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu proszone są o pobranie karty zgłoszenia, wypełnienie jej i przesłanie faksem lub pocztą.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Wpłaty można dokonać na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: szkolenie 3KD/2

lub w kasie ROM-E Metis.

Dodatkowych informacji udziela koordynator programu – Barbara Cyl:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 108 (w godzinach pracy konsultanta),
e-mail:


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Alternatywne metody wspomagania rozwoju i komunikacji dziecka

Opublikowano 15 stycznia 2010
Zarchiwizowano 29 stycznia 2010
Wróć