Instrumenty muzyczne

Zapraszamy na warsztaty Instrumenty muzyczne przydatne w pracy z małym dzieckiem.

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, wychowawcy świetlic, domów dziecka.

Cele:

  • ukazanie możliwości zastosowania prostych instrumentów muzycznych;
  • samodzielne wykonywanie instrumentów podczas warsztatów.

Tematyka: wykonywanie instrumentów niemelodycznych wykorzystywanych podczas zajęć umuzykalniających z dziećmi.

Forma doskonalenia: warsztaty

Termin: 28 stycznia 2010 r. w godz. 14:00 – 17:30

Liczba godzin: 5

Koszt udziału: 15 zł (artykuły papiernicze, kawa, herbata)

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 30W

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela koordynator szkolenia – Grażyna Ryba:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Opublikowano 17 grudnia 2009
Zarchiwizowano 28 stycznia 2010
Wróć