Szkoła bez uprzedzeń i negatywnych stereotypów

Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, pedagogów i psychologów szkolnych do udziału w warsztatach

Szkoła bez uprzedzeń i negatywnych stereotypów.

Cele:

Jednym z zadań szkoły jest kształtowanie rozumienia odmienności kulturowych – od subkultur we własnej społeczności aż po kultury odległych społeczeństw, przygotowanie do interakcji z przedstawicielami innych kultur, wzmacnianie własnej tożsamości kulturowej. Nauczyciele winni kształtować w młodych ludziach postawę poszanowania odmienności, przełamując równocześnie utrwalone wcześniej uprzedzenia i negatywne stereotypy. Jest to najważniejszy element przeciwdziałania agresji.

Opis szkolenia:

  1. Uczestnicy szkolenia podają przykłady najczęstszych uprzedzeń i stereotypów negatywnych.
  2. Uczestnicy szkolenia oglądają i analizują materiał filmowy ukazujący przejawy nietolerancji.
  3. Uczestnicy szkolenia otrzymują scenariusze rozwiązań wybranych problemów dotyczących stereotypów i uprzedzeń.
  4. Uczestnicy szkolenia prezentują scenariusze opracowane w 3-osobowych grupach.

Termin: 18 stycznia 2010 r. od godz. 14:00

Koszt udziału: 15 zł

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Anna Dzięgiel:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 8 września 2009
Zarchiwizowano 18 stycznia 2010
Wróć