Uniwersytet w Rennes, przy współpracy ROM-E Metis, stowarzyszenia "Horyzont" oraz "Kultura Dialogu", złożył projekt adaptacji i upowszechnienia w szkołach województwa Śląskiego "Programu zapobiegania przemocy w środowisku szkolnym" do Europejskiego Programu Walki z Przemocą DAPHNE II.

Z chwilą zatwierdzenia projektu przez Komisję Europejską z siedzibą w Brukseli rozpoczniemy poszukiwanie szkół zainteresowanych eksperymentalnym wprowadzeniem opisywanego Programu. Przewidywany termin rozpoczęcia projektu na terenie naszego województwa - wrzesień 2005 r. Prosimy o śledzenie bieżących informacji na naszej stronie internetowej. Załączamy skrót prezentacji "Programu zapobiegania przemocy w środowisku szkolnym", udostępniony nam przez dr Laurence Mousset-Libeau.

Koordynatorzy Projektu
Beata Łęcka i Krystyna Szczęsna-Witkowska


Pliki do pobrania:

 Program zapobiegania przemocy w środowisku szkolnym

Opublikowano 18 kwietnia 2005
Zarchiwizowano 17 sierpnia 2005
Wróć