Pedagogika zabawy

Szanowni Państwo

Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis ma zaszczyt zaprosić Państwa na cykl warsztatów:

Pedagogika zabawy.

Warsztaty mają na celu kształtowanie oraz rozwijanie określonych umiejętności i kompetencji poprzez zabawę. Zabawa może stymulować rozwój, umożliwiać poznawanie otaczającej rzeczywistości, poznawanie oraz obserwacje własnych reakcji i zachowań. Zabawa może zatem spełniać ważną funkcję edukacyjną.

Cykl warsztatów dotyczy wykorzystania różnych elementów zabawy do rozwijania rozmaitych umiejętności. Wykorzystane elementy arteterapii posłużą doskonaleniu poczucia własnej wartości, autoprezentacji, uwrażliwiania zmysłowego, rozładowywaniu negatywnych emocji, budowaniu poczucia bezpieczeństwa i otwartości.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się ponadto z zabawami, które uczą, jak konstruktywnie wyrażać złość, gniew i radzić sobie z agresją oraz rozwijać kompetencje społeczne w szczególności tolerancję i uczciwość.

Uczestnicy poznają również, jak za pomocą zabawy można wykorzystać media, w szczególności reklamy do celów edukacyjnych.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się także, jak można rozwiązywać problemy w twórczy i niekonwencjonalny sposób, doskonalić siebie, współpracować w grupie oraz jak poprzez zabawę można stymulować umiejętności posługiwania się różnymi formami ekspresji: ruchowo-mimiczną, słowną, plastyczną, zabawową, słowno-muzyczną.

Dla kogo jest ten warsztat? Jeśli jesteś nauczycielem, pedagogiem, psychologiem, terapeutą, pracujesz w szkole, świetlicy, domu dziecka, czy masz jakikolwiek inny twórczy kontakt z dziećmi/młodzieżą ten warsztat jest dla Ciebie.

Cele: kształtowanie oraz rozwijanie określonych umiejętności i kompetencji poprzez zabawę.

Terminy spotkań – pierwsza edycja:

Kod

Temat warsztatów

Termin

2S/1

Arteterapia

12 października 2009 r.
w godz. 14:00 – 18:00

2S/2

Wykorzystanie ekspresji, jako metody terapeutycznej

9 listopada 2009 r.
w godz. 14:00 – 18:00

2S/3

Zabawy przeciwko agresji i twórcze rozwiązywanie problemów

7 grudnia 2009 r.
w godz. 14:00 – 18:00

2S/4

Zabawy uczące współzawodnictwa i wygrywania

W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi warsztaty Zabawy uczące współzawodnictwa i wygrywania zostały odwołane. Odwołane zajęcia odbędą się 7 czerwca 2010 r. w godz. 14:00 – 18:00

11 stycznia 2010 r.
w godz. 14:00 – 18:00

2S/5

Zabawa w mediach

8 lutego 2010 r.
w godz. 14:00 – 18:00

 

Terminy spotkań – druga edycja:

Kod

Temat warsztatów

Termin

2S/6

Arteterapia

15 marca 2010 r.
w godz. 14:00 – 18:00

2S/7

Wykorzystanie ekspresji, jako metody terapeutycznej

12 kwietnia 2010 r.
19 kwietnia 2010 r.
w godz. 14:00 – 18:00

2S/8

Zabawy przeciwko agresji i twórcze rozwiązywanie problemów

10 maja 2010 r.
w godz. 14:00 – 18:00

2S/9

Zabawy uczące współzawodnictwa i wygrywania

7 czerwca 2010 r.
w godz. 14:00 – 18:00

2S/10

Zabawa w mediach

8 czerwca 2010 r.
w godz. 14:00 – 18:00

Forma zajęć: warsztat

Prowadząca:
Dr Małgorzata Kuśpit jest psychologiem. Pracuje w Instytucie Psychologii UMCS w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii temperamentu, emocjonalnych i osobowościowych wyznaczników twórczości, odbioru i oddziaływania reklamy, arteterapii, metod aktywizujących służących rozwijaniu i kształtowaniu kompetencji osobistych, edukacji przez zabawę.

Koszt uczestnictwa w jednym warsztacie wynosi 35 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: Pedagogika zabawy + kod szkolenia

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w całym cyklu lub w pojedynczo wybranych warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą (osobno na każdy warsztat). Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Magdalena Wieczorek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 3 września 2009
Zmieniono 19 kwietnia 2010
Zarchiwizowano 8 czerwca 2010
Wróć