W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy kolejnym konkursem grantowym na tworzenie Szkolnych Ośrodków Kariery pragniemy Państwu zaproponować pomoc w utworzeniu Szoku – mini poradni zawodowej w swojej szkole.

W związku z tym zapraszamy do udziału w spotkaniu i szkoleniu przedstawicieli Państwa szkoły z naszymi konsultantami.

Oferta przewiduje dwa spotkania, w czasie których:

  • zostanie zaprezentowane działanie SZOK-u
  • przejdziecie Państwo szkolenie, w czasie którego wypełniać będziecie dokumenty aplikacyjne projektu.

Przewidujemy także konsultacje indywidualne dla chętnych koordynatorów utworzenia w szkole SZOKÓW.

Terminy szkoleń: 26.04.2005 i 4.05.2005

Godziny szkolenia: 13.00-16.00

Koszt całkowity szkolenia: 30 złotych

Termin składania wniosków upływa 31 maja 2005.

Wypełnione wnioski należy składać w Komendzie Wojewódzkiej OHP. Dokładne dane dotyczące konkursu znajdują się na stronie www.1praca.gov.pl.

Kto może ubiegać się o grant?

Podstawowym warunkiem ubiegania się o grant jest:

  • posiadanie pomieszczenia, w którym będzie utworzony Szkolny Ośrodek Kariery działający co najmniej 5 dni w tygodniu, minimum 4 godziny dziennie.
  • pomieszczenie takie powinno mieć możliwość podłączenia łącza SDI/DSL lub innego łącza, o co najmniej porównywalnym standardzie dostępu do Internetu.
  • szkoła ubiegająca się o grant powinna mieć zatrudnionego szkolnego doradcę zawodowego lub złożyć oświadczenie, że zostanie on zatrudniony do końca września 2005 r.

Kto nie może ubiegać się o grant?

Z ubiegania się o grant wykluczone są podmioty, które:

  • zostały postawione w stan likwidacji,
  • nie wywiązały się z obowiązków w zakresie płacenia składek na ubezpieczenia społeczne czy podatków zgodnie z przepisami,
  • w stosunku do których zostały wydane prawomocne orzeczenia na ich niekorzyść w sprawach o naruszenie etyki zawodowej,
  • uzyskały grant MGiP na tworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w roku 2003 lub 2004.

Dodatkowych informacji udziela koordynator zadania:

Magdalena Lipiak lub Iwona Ekkert
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

Opublikowano 13 kwietnia 2005
Zarchiwizowano 22 kwietnia 2005
Wróć