Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis i Zarząd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Katowicach organizują kolejną konferencję naukowo-szkoleniową dla logopedów, która odbędzie się 13 maja 2005 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach ul. Ligonia (budynek Urzędu Wojewódzkiego, wejście od Pl. Sejmu Śląskiego). Do udziału w konferencji zapraszamy również pedagogów i psychologów prowadzących terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego (w przypadku wolnych miejsc).

Temat konferencji:

Psychostymulacyjna metoda kształtowania mowy i myślenia

Program konferencji:

8.00 – 9.30

Rejestracja, potwierdzanie delegacji, odbiór materiałów konferencyjnych

9.30 – 9.45

Otwarcie konferencji.

9.45 – 10.45

Metoda psychostymulacji w terapii logopedycznej – cz. I
Wykład: dr Małgorzata Młynarska i dr Tomasz Smereka (Podyplomowe Studium Logopedii i Neurologopedii Uniwersytetu Wrocławskiego)

10.45 – 11.15

Przerwa

11.15 – 12.15

Metoda psychostymulacji w terapii logopedycznej – cz. II
Wykład: dr Małgorzata Młynarska i dr Tomasz Smereka (Podyplomowe Studium Logopedii i Neurologopedii Uniwersytetu Wrocławskiego)

12.15 – 12.30

Dyskusja

12.30 – 12.45

Przerwa

12.45 – 13.15

Terapia jąkających się z zaburzoną realizacją jednostek mowy
Referat: dr Mieczysław Chęciek (ROM-E Metis w Katowicach, PPP i PODN w Wodzisławiu Śląskim)

13.15 – 13.30

Wystąpienie konsultantów do spraw logopedii ROM-E Metis.

13.30 – 13.45

Wystąpienie przedstawiciela Polskiego Związku Logopedów.

13.45 – 14.00

Wystąpienie przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Zakończenie konferencji.

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE PRZYBYCIE NA KONFERENCJĘ
I ZAŁATWIANIE SPRAW ORGANIZACYJNYCH
W GODZINACH 8.00 – 9.30!!!

Materiały:

 • Opłata za udział wynosi 30 zł (w tym Śląskie Wiadomości Logopedyczne nr 8).

Uwaga! Aby uczestniczyć w konferencji należy:

 1. Wypełnić i przesłać do ROM-E Metis kartę zgłoszenia na konferencję. Karty dostępne są na stronie internetowej. Kartę można wypełnić online klikając tutaj lub ściągnąć ją ze strony internetowej (panel po lewej stronie, sekcja "karty zgłoszeń") Ściągniętą kartę należy wydrukować, wypełnić i podpisać (ważne są tylko podpisane karty!) a następnie przesłać:
 • faksem: 32 209 53 13,
 • pocztą, na adres ROM-E Metis: ul. Drozdów 21, 40-530 Katowice,
 • można je również dostarczyć osobiście do Działu Szkoleń ROM-E Metis.
 1. Dokonać opłaty za udział w konferencji. Opłatę można przelać na konto:
  ING BANK ŚLĄSKI S. A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
  z dopiskiem opłata za konferencję 10K
  lub wpłacić pieniądze w kasie ROM-E Metis.

 

Sposób zawiadomienia o następnej konferencji:

 • strona internetowa ROM-E Metis: www.metis.pl
 • strona internetowa Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: www.um.katowice.pl/sppp.html
 • poprzez grupy wsparcia
 • bezpośrednio u konsultantów do spraw logopedii ROM-E Metis (251 89 54 wew. 108)
 • Dział Szkoleń ROM-E Metis tel. 32 251 89 54

W związku z dużym zainteresowaniem tematyką konferencji, uprzejmie prosimy o szybkie potwierdzenie udziału oraz o dokonanie opłaty konferencyjnej.

Informujemy, że zorganizowanie następnej konferencji jest planowane na 21 października 2005 roku. Bliższe informacje na temat konferencji będą zamieszczone w ww. źródłach około 5 tygodni przed konferencją.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Przew. Śląskiego Oddziału PTL
dr Mieczysław Chęciek
Konsultanci do spraw logopedii ROM-E Metis w Katowicach
Jolanta Bendkowska
dr Iwona Michalak-Widera
Opublikowano 24 marca 2005
Zmieniono 10 maja 2005
Zarchiwizowano 14 maja 2005
Wróć