Seminarium nt. Wspomaganie rozwoju dziecka

Termin: 3 czerwca 2005 r.
Czas trwania: 10.00 – 15.00
Miejsce: siedziba ROM-E Metis Katowice, ul. Drozdów 21
Odpłatność: 10 zł

Program roboczy:

1. Dr Danuta Pluta Wojciechowska "Idea wczesnej interwencji w przypadku dziecka z ryzykiem zaburzeń rozwojowych."

2. Barbara Cyl "Wspomaganie rozwoju dziecka zaburzeniami w rozwoju ruchu."

 

3. Jolanta Gęsiarz "Wspomaganie rozwoju dziecka upośledzonego umysłowo lub ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi."

4. Agnieszka Zwolska "Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami wzroku."

5. Iwona Jara "Wspomaganie rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwoju słuchu."

6. Małgorzata Spendel "Wspomaganie rozwoju dziecka w świetle prawa oświatowego."

Uwagi:
Osoby zaproszone do wygłoszenia referatów są praktykami, pracującymi, na co dzień z dziećmi wymagającymi wspomagania ich rozwoju. Powyższe tytuły wystąpień określają obszar tematyczny. Dokładny program seminarium zamieszczony zostanie w połowie maja br.
Uczestnicy seminarium otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o uczestnictwie.

 

Opublikowano 17 marca 2005
Zmieniono 29 kwietnia 2005
Zarchiwizowano 4 czerwca 2005
Wróć