Uczeń niepełnosprawny

Wydział Oświaty UM Zabrze, doradca metodyczny kształcenia specjalnego Stanisława Stus oraz ROM-E Metis w Katowicach zapraszają na bezpłatną konferencję:

Uczeń niepełnosprawny w polskim systemie oświaty

w dniu 18 maja 2009 r.

Miejsce: Zespół Szkół Specjalnych nr 41, 41-800 Zabrze, ul. M. Konopnicka 3

Adresaci: dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej

UM Zabrze, Metis

Organizator:

Wydział Oświaty UM Zabrze
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Stanisława Stus – doradca metodyczny kształcenia specjalnego, Zabrze

Termin nadsyłania zgłoszeń: 14 maja 2009 r.

Program konferencji:

10:00 – 10:15Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników i zaproszonych Gości
10:15 – 11:00Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka szansą na powodzenie w edukacji szkolnej a jego realizacja

st. wiz. mgr Iwona Kapczyńska – Śląskie Kuratorium Oświaty – Katowice

11:00 – 11:45Dziecko niepełnosprawne w edukacji- szkoła specjalna, integracja czy edukacja włączająca

dr Teresa Oleńska-Pawlak – Uniwersytet Pedagogiczny – Kraków

11:45 – 12:30Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole ogólnodostępnej i w szkole z  oddziałami integracyjnymi – organizacja a skuteczność oddziaływań

mgr Małgorzata Spendel – ROM-E Metis w Katowicach

12:30 – 13:00Przerwa na poczęstunek
13:00 – 13:45Edukacja dziecka niepełnosprawnego w oczach rodziców

mgr Jacek Zalewski – Stowarzyszenie "Dobra Wola", OPP, Nowa Iwiczna, woj. mazowieckie

13:45 – 14:30Niepełnosprawność w polskim prawie oświatowym

mgr Stanisława Stus – doradca metodyczny kształcenia specjalnego, Zabrze

14:30 – 15:00Podsumowanie konferencji

Zgłoszenia prosimy nadsyłać drogą pocztową, pocztą e-mail lub faxem:

Centrum Doradztwa Metodycznego
przy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego w Zabrzu
ul. 3 Maja 95, 41-800 Zabrze
tel./fax: 32 370 15 99 wew. 25
e-mail:

Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Opublikowano 22 kwietnia 2009
Zarchiwizowano 18 maja 2009
Wróć