W związku z małym zainteresowaniem uczestników, szkolenie Centrum Edukacji Obywatelskiej "Młodzi przedsiębiorczy" zostało odwołane.

Program Młodzi przedsiębiorczy jest skierowany do uczniów i nauczycieli gimnazjów z całej Polski. Trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Jest finansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Składa się z dwóch etapów. W pierwszym – uczniowie pracujący w małych zespołach zakładają i prowadzą firmę. W drugim – zarządzają własnymi zasobami.

Treści omawiane w programie są zgodne zarówno ze starą jak i z nową podstawą programową nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie przygotowania do udziału w życiu gospodarczym.

Szkolenie jest nieodpłatne. Prowadzone przez trenerów CEO.

Uczestnicy otrzymują: zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu, materiały pomocnicze dla nauczycieli, materiały promocyjne (ulotki).

Czas trwania szkolenia: 3 godziny zegarowe.

Termin: 20 maja 2009 r. od godz. 14:00

Dodatkowych informacji udziela koordynator Sonia Gogulla:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 24 marca 2009
Zmieniono 6 maja 2009
Zarchiwizowano 20 maja 2009
Wróć