Logo: Quilling

 

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli, wszystkich typów szkół i zainteresowanych na warsztaty:

"Magiczne zawijasy" – quilling.

Cele:

  • odkrywanie i własnych zasobów twórczych,
  • kształtowanie i wzmacnianie postawy twórczej w pracy z uczniem i z grupą,
  • poszukiwanie inspiracji twórczej i wykorzystanie jej w działaniu,
  • wykonanie różnych form użytkowych i dekoracyjnych.

Tematyka zajęć:

  • wykonanie motywów dekoracyjnych na kartce okolicznościowej, opakowaniu prezentu, na pudełku, dekoracji szkolnej i in.

Planowane efekty:

  • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o wiedzę na temat możliwości zastosowania techniki quillingu,
  • nabycie umiejętności wykonania konkretnych wytworów – kartki okolicznościowej, opakowanie prezentu, pudełka i in.

Czas trwania: 5 godzin

Uwaga! Zmiana terminu pierwszej edycji.
Zajęcia odbędą się 15 kwietnia 2009 r. w godz. 14:00 – 18:30 (brak wolnych miejsc).

Termin drugiej edycji: 13 maja 2009 r. w godz. 14:00 – 18:30 (brak wolnych miejsc).

Autor programu warsztatu: Gabriela Wawrzynek

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Koszt szkolenia: 10 zł (opłata za materiały plastyczne)

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 42W

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Wawrzynek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 4 marca 2009
Zmieniono 19 marca 2009
Zarchiwizowano 13 maja 2009
Wróć