Papierowe różności

Zapraszamy na drugą edycję warsztatów "Papierowe różności" – papieroplastyka dla dzieci.

Adresaci: nauczyciele przedszkola, nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele szkół sanatoryjnych, wychowawcy świetlic.

Cele:

  • zapoznanie uczestników z wybranymi technikami wykonywania wytworów z papieru i walorami papieru, jako materiału wykorzystywanego do działań twórczych dziecka;
  • zaznajomienie z techniczną stroną wykonywania przykładowych wytworów z papieru.

Tematyka zajęć:

  • zastosowanie papieroplastyki w pracy z dzieckiem,
  • przykłady wykonania konkretnych wytworów.

Planowane efekty: wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o wiedzę na temat możliwości zastosowania papieru do różnorodnych działań twórczych. Nabycie umiejętności wykonania konkretnych wytworów.

Czas trwania: 2 spotkania po 5 godz.

Terminy zajęć: 29 maja i 2 czerwca 2009 r. w godz. 14:30 – 18:30

Autor programu warsztatu: Anna Czerwiec-Banek

Miejsce: ROM-E Metis

Koszt szkolenia: 20 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 35W

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela prowadzący – Anna Czerwiec-Banek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 138
e-mail:

Opublikowano 18 listopada 2008
Zmieniono 28 kwietnia 2009
Zarchiwizowano 29 maja 2009
Wróć