II Śląska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie została połączona z konferencją Młodzież – zdrowie – profilaktyka. Rzeczy ważne więcej...
Opublikowano 2 marca 2005
Zmieniono 20 lipca 2005
Zarchiwizowano 23 września 2005
Wróć