Małe formy witrażowe

Zapraszamy nauczycieli plastyki, techniki, wychowawców świetlic szkolnych i środowiskowych do udziału w cyklicznych warsztatach

Małe formy witrażowe.

W programie:

  • podstawy witrażowej techniki Tiffany,
  • praca szablonem i tworzenie własnych projektów,
  • techniki tworzenia mozaiki, biżuterii, dekoracji okiennych i in.

Liczba godzin: 9 - 3 spotkania po 3 godz.

Terminy spotkań:

  • 8 maja 2009 r. od godz. 15:00,
  • 15 maja 2009 r. od godz. 15:00,
  • 22 maja 2009 r. od godz. 15:00.

Koszt udziału w całości szkolenia wynosi: 100 zł

Prosimy o dokonanie wpłaty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 25WD

Wpłaty przyjmujemy także w kasie ROM-E Metis.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę zgłoszenia, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje także możliwość zgłoszenia online.

Dodatkowych informacji udziela koordynator - Gabriela Wawrzynek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 112
e-mail:

Opublikowano 26 lutego 2009
Zarchiwizowano 8 maja 2009
Wróć